}

  Sikkerbil.dk  - Bag om stjernerne                  

                                                            Tilbage til forsiden: KLIK på bilen: 

 

 

 

Læs mere om: Folksam har undersøgt baknings-ulykker  (fortsat fra forsiden)


24-04-2013

Bakalarm giver færre ulykker
i Sverige dør årligt to personer i bakningsulykker, mange kommer til skade og  bilerne får kostbare buler.

 

Det svenske forsikringsselskab, Folksam" er kendt for deres opgørelser over bilernes sikkerhed - mest anvendelig for Sverige på grund af bilparkens sammensætningen. Men Folksam foretager også løbende undersøgelser, der sætter bil- og trafiksikkerheden på dagsordenen. F. eks. satte Folksam gang i ESC-debatten og var direkte skyld i, at de danske myndigheder hurtigt indså vigtigheden i at støtte denne teknik, der nu er blevet lov på nye bilkonstruktioner i EU.
Bak-ulykkerne er et emne, der også  er værd at tage op. Gennem de seneste syv år er 17 personer omlommet i bakningsrelaterede ulykker i Sverige. Det bliver til 2,4 dødsfald pr. år. De fleste omkomne er over 60 år, men det er også gået ud over små børn.
Ifølge Foldsams skøn ville en fjerdedel af ulykkerne have været undgået, hvis bilerne havde haft bakalarm. Ikke af den type som lastbiler og busser kan have, men typen, der advarer føreren af bilen, hvis noget kommer i vejen - måske uden for førerens synsfelt.
Ydermere finder Folksam som forsikringsselskab det interessant, at en fjerdedel af alle biluheld, hvor en bil er indblandet, opstår i forbindelse med bakning.
Bakalarm kan eftermonteres på de fleste biler. Der er to typer: Den mest almindelige, der udsender advarselslyd, hvis bilen kommer for tæt på en person eller en genstand og en type, der på en skærm viser, hvad der ske bag bilen. Denne type er ofte indbygget i et fastmonteret navigationssystem og har den svaghed, at der normalt ikke udsendes lydalarm.

Sådan blev der testet: Folksam undersøgte 572 kollisioner i 2012, hvor reparationsomkostningerne på forsikringstagren bil var op til 50.000 (svenske) kroner. Bilmærkerne var Toyota og Lexus 1999-2012. Blandt de 572 biler havde cirka 15% baksensor/bakalarm..
Således ser undersøgelsesresultatet ud:

 

Ulykkestype

Antal undersøgt

Ulykkestype, andel

Med sensor, antal

Uden sensor, antal

Reparationsudgift, andel

Bakning*

144

25,20%

17 (3,0%)

127 (22,2%)

20,90%

Øvrige**

428

74,80%

67 (11,7%)

361 (63,1%)

79,10%

I alt

572

100%

84 (14,7%)

488 (85,3%)

100%

        * Ene- eller flerbil-kollision, hvor føreren bakkede ved kollissionen

**Øvrige enkelt- eller flerbilkollisioner.


 Leif Nielsen

 

www. Sikkerbil.dk © 2012 • Mail: info@sikkerbil.dk