ADAC: Bilerne skal bære skjold             

 Sikkerbil.dk - bag stjernerne - på dansk tilbage til forsiden, klik på FLAGET-                         

Kolliderer en lille, let bil med en større og tungere bil, vil den lille normalt blive taberen. Tyske ADAC har nu et forslag til bilfabrikanterne: Monter en beskyttelsesplade bag fronten af alle nye biler, så kollisionskræfterne fremover kan blive mere ligeligt fordelt.

 

Lige siden Euro NCAP startede i 1996, har den tyske automobilklub, ADAC kritiseret testmetoden for ikke i tilstrækkelig grad at tage hensyn til, hvad der sker, når en lille, let bil kolliderer med en større og tungere bil af samme årgang og dermed på samme tekniske udviklingsniveau.

Udfaldet følger naturlovene: Den lille bil bliver taberen uanset hvor mange Euro NCAP stjerner den har.
Euro NCAP-testen forudsætter, at resultaterne kun kan vurderes mellem lige store og lige tunge partnere - plus/minus 150 kg.
Men sådan opfattes testen ikke blandt forbrugerne, man skal være mere end almindelig inde i matematikken for helt at forstå baggrunden for stjernerne, ikke mindst efter, at såvel barnesikkerhed, fodgængersikkerhed og aktivt sikkerhedsudstyr er blevet blandet sammen med passagerbeskyttelsen, der fra testens start var eneste succes-kriterium.

 

ADAC præsenterer nu en løsning der kræver bilfabrikkernes bevågenhed: Montering af et beskyttelsesskjold bag bilernes front, således at de små biler ikke spiddes af de store, hvis langsgående dragere som en lanse kan trænge ind i modparten. ADAC har skabt en ny "Bil mod bil-test", en testsimulering, der kun indbefatter en enkelt bil. Det betyder, at sammenlignelige testresultater kan indhentes, hvilket ikke er tilfældet, når man foretager egentlige bil-mod-bil tests. Soim ADAC f. eks. gjorde i 2008 i form af den store Audi Q7 mod den lille nye Fiat 500. Det er fra denne test, at de første erfaringer i forbindelse med den nye test stammer. Audi Q7 lider af manglende kompabilitet, hvor den lille Fiat 500 har en tilfredsstillende udformning på dette område, men den mangler en tilfredsstillende beskyttelse i den fulde bredde. Det skal det nye beskyttelsesskjold sikre.

Sådan foregår den nye ADAC-test:
Testbilen rammer med 50% af fronten
en 1.400 kg tung, rullende testbarriere, der kommer i modsat retning med samme hastighed som testbilen. Barrieren skal forestille en gennemsnitlig personbil. På barrierens front er monteret måleudstyr,, der kan fortælle om  modpartens kompabilitet.
For at opnå et godt resultat kræves et beskyttelsesskjold i bilens front. Dækkende i hele bilens bredde.

Kollisionsenergien kan derved, også i tilfælde af, hvor bilerne ikke rammer hinanden med samme overdækning, bedre udnytte bilens energioptagende elementer.


 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. sikkerbil.dk © 2010 •  Mail: info@sikkerbil.dk